Kirra CMS 4.1

Op 11 januari is Kirra CMS 4.1 gereleased. Deze release kenmerkt zich o.a. door een kekke layout ten opzichte van Kirra 4.0. In deze blogpost leggen we uit wat de beweegredenen waren om het CMS een poetsbeurt te geven.

Modules

 • Assets
 • Buckaroo
 • Classic login
 • CRM
 • CRM+
 • Enquetes
 • Enterprise login
 • Evenementen
 • FAQ
 • Forum
 • Restricted
 • Settings
 • Smoelenboek
 • Social login

Grote veranderingen

Algemeen

 • Een totale makeover qua opmaak
 • JPEG-bestanden die worden geupload in het Mediabeheer wordt nu automatisch getest op EXIF-tag Orientation en indien nodig rechtgetrokken, zodat foto's die gekanteld zijn genomen toch rechtop worden getoond op de website.
 • Er wordt nu automatisch gedetecteerd welke talen in gebruik zijn in de website, en het is mogelijk om elke willekeurige taal te selecteren voor een pagina. Ook kan in de instellingen van de talenmodule gekozen worden wat de standaardtaal is en hoe omgegaan moet worden met pagina's die niet in de gevraagde taal bestaan.
 • Toevoegen en openen van componenten in containers gaat nu (weer) via AJAX

 

Techniek

 • Het is mogelijk om vanuit modules de toegestane componenttypes van containers en kinderen te beïnvloeden
 • Persistente notificaties uit de modules en de mogelijkheid om aan te geven of bepaalde notificaties wel of niet dienen te worden getoond
 • De introductie van een op zichzelf staande requesthandler
 • Introductie van de technieken Resources en Trays
 • Binnen Kirra zijn de languagecode-functies omgezet naar locale-functies en hebben een aantal componenten (systemnode en menu) taalloos geworde

Kleine veranderingen

Techniek

 • Hoofdletters maken niet meer uit in de operatoren van persistent_Where in ObjectStore
 • Introductie persistent_Field om twee database-velden te vergelijken in de ObjectStore
 • Smarty upgrade van 3.1.7 naar 3.1.11
 • CKeditor upgrade van 3.1.2 naar 3.6.3
 • FamFamFam upgrade naar 1.3
 • Fugue icons upgrade van 3.2.2 naar 3.4.5
 • Speciale variabele $smarty.variables geintroduceerd om te zien welke variabelen je tot je beschikking hebt in een template.
 • LessPHP is bijgewerkt naar versie 0.3.4-2. Deze versie is niet backwards compatible met versie 0.2.0 uit Kirra 4.0.2. Als je deze versie wilt gebruiken moet je de extensie .less voor je less-bestanden. .css-bestanden worden, mits aangegeven dat less ingeschakeld is, gecompileerd met versie 0.2.0. Je hoeft met .less-bestanden natuurlijk niet meer expliciet aan te geven dat je less wilt gebruiken.
 • Er wordt bij het ontbreken van tabellen in de database nu ook gekeken naar de map tabledefinitions in een modulemap.
 • core_Component is uitgebreid met de methode getLocale() als uitbreiding naast getLanguageCode()
 • Talen zijn zoveel mogelijk omgezet naar locales en er wordt (meer) gebruik gemaakt van Zend_Locale om de talen te vertalen
 • De globale functie prepare is toegevoegd aan de FactoryContainer om sneller objecten hieruit te verkrijgen
 • De graphics-package is uitgebreid met een drietal editors: edit_Rotate, edit_Mirror en edit_ExifRestore
 • Introductie van QueryBuilder
 • De componenten uit de module Twitter hebben extra parameters gekregen voor de methode getTweets(), te weten $offset en $limit
 • De modules Agenda, Evenementen en Nieuws zijn uitgerust met de core_Repository::search()-methodiek om snelheidwinst te behalen
 • Op diverse plaatsen is de methodiek om componenten te zoeken omgeschreven, zodat deze gebruik maakt van core_Repository::search()
 • De Smarty functie {content_field} accepteert een extra parameter classnames
 • De functie http_Response::redirect() retourneert nu de statuscode, waarmee er wordt geredirect (standaard 302)
 • de niet langer gebruikte bestanden documentbeheer.css en webbeheer.css zijn verwijderd uit de webbeheer-assets van Kirra
 • Een aantal instellingen zijn van componenten naar de Settings-module verplaatst
 • De Less-bestanden die eindigen op .less worden nu in de "gewone" css-minify-map geplaatst ipv een eigen map
 • $website->getListOfCountries() is aangepast en gebruikt nu Zend_Locale, hierdoor hoef je niet langer de landen te vertalen
 • De varianten voor een call-to-action-knop zijn nu door de gebruiker / ontwikkelaar in te stellen in de module
 • {content_field} is uitgebreid met de types email en url voor het type-attribuut.
 • De module ShareThis werkt standaard niet meer met , maar met de tray social (zie ook upgradeinstructies)
 • De module Webcatalogus is op het gebied van eigenschapnamen consistent gemaakt; components_Product::artikelnummer is hernoemd naar
 • components_Product::item_code. Je kan hier lokaal een deprecated-melding van krijgen, maar het zou wel moeten blijven werken.
 • components_Imageuitlijning::getUitlijningOpties() is deprecated geworden en vervangen door components_Imageuitlijning::getAlignmentOptions() ivm consistentie
 • Foto naar Picasa posten gaat nu via een job.

Algemeen

 • Het Controlpanel is uitgebreid met informatie over de PhoneHome en een "forceer PhoneHome"-functie
 • De DevBlocker is nu standaard ingeschakeld voor een nieuwe website, daarnaast hoef je nu geen DevBlocker-wachtwoord in te voeren als je bent ingelogd in Kirra en zijn er notificaties en tekstuele aanpassingen gedaan
 • De Formulierenmodule geeft nu ook een notificatie als er een bevestiging moet worden verstuurd, maar er geen e-mailveld in het formulier aanwezig is
 • {content_select} ondersteunt nu ook de comment-parameter
 • Sortering van kinderen wordt meegenomen bij opslaan-actie
 • Bij een formulier is in de backend de weergave van pagina's waar het formulier wordt gebruikt aangepast; hierin wordt nu ook de status van de bewuste pagina getoond
 • De Twitteruser-component heeft support voor het ophalen van tweets van meer dan een persoon (scheiden met komma's)
 • Nieuw icoon voor de module statistieken
 • Een aantal crosslink-achtige componenten maakt gebruik van de {content_crosslink}-methodiek met de types-toevoeging