Kirra CMS 4.0.2

Kirra 4.0.2 is een subrelease van Kirra 4.0. Kirra 4.0.2 heeft als speelpunt de ontwikkeling van de modules Call-to-action, Webshop (module), Share This, FacebookPlus, Poll en redirect-module

Grote veranderingen

Algemeen

 • Het Mediabeheer heeft nu de mogelijkheid om een point of interest in te stellen. Hier wordt dan met het bijsnijden in NOWHITE-modus rekening mee gehouden
 • De Shortlink module is sterk uitgebreid, het is onder andere mogelijk om links (van bijvoorbeeld een oude site) te importeren en te matchen met de boom

Techniek

 • Smarty is geupgrade naar Smarty 3.1.7, zie de upgrade notes voor meer informatie. Let vooral op de verschillen m.b.t. {literal} en {[lr]delim} en de meer algehele strictheid.
 • De database is aangepast, zodat de iwebapp_structure is vervangen door iwebapp_nodes

Kleine veranderingen

Algemeen

 • Bij het bekijken van een pagina in Kirra wordt de caret automatisch in het titel-veld geplaatst
 • In plaats van alleen een uitroepteken wordt bij de module nu het aantal meldingen getoond
 • Bij video's van Youtube/Vimeo kan optioneel height/width worden meegegeven in de render-functie
 • Alle externe uitingen naar iWink zijn vervangen door Kirra
 • Terug van weggeweest; bij een formulier kan je nu aangeven of je de evt. bijlages meegestuurd wilt hebben in de e-mail
 • De uploads van een formulier krijgen niet langer een formulierspecifieke prefix. Indien nodig worden ze gepostfix met ([nummer])
 • Het Controlpanel is nu alleen zichtbaar voor beheerders en god-gebruikers
 • De Shortlinks-module geeft nu een melding aan beheerders als de module wel aanstaat, maar de router niet.
 • De standaard HTML-validatie is verwijderd
 • Aantal snelheidsverbeteringen door een aantal zaken via Ajax in te laden (oa boom)
 • De rssProxy heeft een extra optie max_age_backup gekregen. Als er een fout optreedt bij het ophalen van de rss, dan wordt geprobeerd oude data te retourneren

 

Techniek

 • (Smarty) {symbol} tag geschreven (zie Smarty plugins voor werking)
 • (Smarty) Nieuwe template-constructie voor tekstdelen die vertaald moeten worden {_ 'Te vertalen tekst'} (zie Vertalen in Kirra voor werking)
 • (Smarty) Mogelijkheid parent-templates te renderen vanuit subklasse, vb. {render style='::content'}, zie voor uitleg: Smarty plugins
 • Optimalisatie snelheid van low-level database functies in MySQLTree
 • Util_Yahoo_ContentAnalysis services uitgeschakeld in core_Component::getKeywords. Kosten/baten-afweging was niet voldoende.
 • De iMailingtool API gebruikt nu de nieuwe SOAP-interface
 • Het kirra:loaded-event heeft nu een object in de eigenschap memo met hierin de waarde source. Deze kan momenteel de waardes template en javascript hebben. javascript wil zeggen dat de event is afgevuurd door het openen van de component met javascript (klikken in back-end) en template betekent dat de content.tpl direct in de html is opgenomen.
 • /kirra/ViewPage/[staticid]#component_[staticid-2] opent nu de gecontainerde component met staticid [staticid-2]
 • Er is nu standaard ondersteuning voor de Range-header ingebouwd. Dit kan worden getriggerd door gebruik te maken van http_Response::addFile()
 • Een klein beetje extra informatie is toegevoegd aan de SSO-fouten om deze sneller te kunnen oplossen.
 • De Twitter-module heeft een restrictie op de cURL-request gekregen dat deze maximaal 1 seconde mag duren.
 • De ObjectStore is uitgebreid met een support voor primary keys over meerdere velden NB Dit werkt (nog) niet in het Objectbeheer
 • Lokaal worden afbeeldingen die niet fysiek aanwezig zijn vervangen door een placeholder
 • Smarty-templates hebben nu standaard een variabele $assets. Deze heeft als waarde het pad naar de webbeheer-assets. In 4.0.2 is dat dus /webbeheer-4.0.2. Zonder trailing slash dus.