Modules

Zoeken

Kirra heeft een zoekmachine, waarmee je de pagina's van je website kunt doorzoeken. Je kunt als gebruiker van Kirra zelf bepalen waar de zoekmachine mag zoeken. Zo hou je bijvoorbeeld landingspagina's of nieuwsbrieven uit de zoekresultaten.


 

Zoekgebieden

Met zoekgebieden bepaal je gedeelten van je website waarbinnen gezocht mag worden. Alle onderliggende pagina's van zo'n gebied worden doorzocht. Geef je niets op? Dan doorzoekt Kirra alle pagina's.

Op deze manier kun je een map met landingspagina's, nieuwsbrieven of andere "losse" pagina's weren uit je zoekresultaten als je dat wilt.


Individuele pagina's uitsluiten van de zoekmachine

Je kunt ook afzonderlijke pagina's uitsluiten van de zoekmachine. Dit kun je doen bij de eigenschappen van elke pagina.