Modules

Rechten

In de module Rechten worden rollen aangemaakt zoals 'HR', 'Administratie', etc.. Deze rollen kun je vervolgens koppelen aan gebruikers. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat iemand met de rol HR alleen bij de vacatures mag. Als je de rollen hebt gemaakt, kun je deze vervolgens aan gebruikers toekennen

Let op: de rechten die iemand krijgt is de som van de rollen. Dus als je de rollen 'HR' en ook 'Administratie' hebt, dan mag je alles wat HR en Administratie mag.

Beheerder en Gebruiker

De rollen 'Beheerder' en 'Gebruiker' zijn standaard in Kirra. Beiden mogen alles op alle pagina's en modules (ze zijn daarin ook eindredacteur, zie hieronder). Het verschil tussen een beheerder en gebruiker is dat een beheerder ook andere gebruikers mag beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen).

Let op: Een beheerder mag dus andere gebruikers beheren. Dit betekent dat als je iemand aanmaakt met deze rechten, diegene de rechten van jou of anderen kan wijzigen/verwijderen.

Voorbeeld van een rol 'Nieuwsbrief' voor mensen die alleen de nieuwsbrief mogen beheren Voorbeeld van een rol 'Nieuwsbrief' voor mensen die alleen de nieuwsbrief mogen beheren


Schrijfrechten beperken

In deze module staan vinkjes voor elke pagina en module. Als er geen vinkje staat, mag degene met deze rol geen wijzigingen doen in de pagina of module. Andersom, als er wel een vinkje staat dan mag diegene wel wijzigingen doen in de pagina of module. Je kunt de pagina's in alle gevallen zien.

Het vierkantje luistert naar de bovenliggende pagina. Als je wel of geen rechten hebt voor de bovenliggende pagina, dan geldt dat ook voor de betreffende pagina.

Redacteur of eindredacteur

Een redacteur mag geen wijzigingen doen die voor bezoekers te zien zijn. De redacteur mag dus concepten maken en bewerken, maar nooit een live pagina.

De eindredacteur mag dat wel. Voor de meeste gevallen is het het handigst om een rol de rechten voor een eindredacteur te geven.