Referenties

Toon en beheer referenties met de module Referenties. Je kan de referenties opmaken in een andere stijl dan een tekstpagina en een naam, logo en link toevoegen.

Componenten

  • Refernetie-overzicht (overzichtspagina)
    • Referentie (detailpagina)

1. Maak een Referentie-overzicht aan

Via de boomstructuur
Klik in de boomstructuur de pagina aan waar je het referentie-overzicht onder wilt hangen. Ga naar het tabblad onderliggende pagina's. Selecteer in het uitklapveld referentie-overzicht en klik op toevoegen.

Via de module
‚ÄčOpen de module referentie. Selecteer referentie-overzicht en klik op toevoegen. Er verschijnt een uitklapveld. Selecteer in dit uitklapveld waar het referentie-overzicht op je website moet staan.

2. Referentie(s) toevoegen aan referentieoverzicht

Via een agenda in de boomstructuur
Klik in je boomstructuur het referentie-overzicht aan waar je een referentie aan wilt toevoegen. Ga naar het tabblad onderliggende pagina's en voeg hier een referentie toe. Heb je meerdere overzichten? Dan verschijnt een uitklapveld. Selecteer in dit uitklapveld onder welk referentie-overzicht je een referentie wilt aanmaken.

Via de module 
Open de module referenties. Selecteer referentie en klik op toevoegen. Heb je meerdere overzichten? Dan verschijnt een uitklapveld. Selecteer in dit uitklapveld onder welk referentie-overzicht je een referentie wilt aanmaken.

In het referentieoverzicht komen standaard de titel en afbeelding van elke referentiedetailpagina terug.

3. Een referentie-overzicht of referentie agenderen

Open het overzicht of de referentie die je wilt agenderen. Ga naar het tabblad eigenschappen en vul de publicatiedata in bij publiceren vanaf en publiceren tot.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met je internetpartner of stuur ons je vraag