Microblogs

Laat ingelogde leden korte statusupdates of microblogs posten met de module Microblogs. Dit is een op Twitter geïnspireerde module die erg geschikt is voor afgeschermde delen van je website of voor een intranet. 

Componenten

  • Microblog; pagina waarop alle microblog-updates worden getoond.
    • Microblog-update-blok; plaats op een pagina waar aan de voorkant microblog-updates kunnen worden toegevoegd.     [vanaf Kirra 4.3 : Microblogveld]
      • Microblog-update; korte tekstuele update die aan de voorkant van de site kan worden toegevoegd aan een Microblog, via een Microblog-update-blok. 
        [vanaf Kirra 4.3 : Microblogbericht]

1. Maak een microblog

Via de boomstructuur
Open via de boomstructuur de pagina waar je de microblog-pagina onder wilt hangen. Ga naar het tabblad onderliggende pagina's, selecteer microblog en klik op toevoegen. 

Via de module
Open de module microblogs. Selecteer het component microblog en klik op toevoegen.

2. Een microblog-update-blok toevoegen aan een pagina

Via de boomstructuur
Open via de boomstructuur de pagina waar je een microblog-update-blok wilt toevoegen. Selecteer dit component en klik op toevoegen. 

Via de module
Open de module microblogs. Selecteer microblog-update-blok en klik op toevoegen. Er verschijnt een uitklapveld, selecteer hier op welke pagina je het blok wilt toevoegen.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met je internetpartner of stuur ons je vraag