Evenementen

Geef geplande evenementen weer met de module Evenementen. In een Evenementenoverzicht geef je alle evenementen weer met een titel, afbeelding en introductietekst. Elk evenement kan je uitgebreider weergeven op een detailpagina. Je kan op elke gewenste plek op je website Evenementenpagina's aanmaken. Bezoekers kunnen zich abonneren op een evenement via de rss-functionaliteit in deze module.

Componenten

  • Evenementenoverzicht
    • Evenement

1. Maak een evenementenoverzicht

Via de boomstructuur
Klik in de boomstructuur de pagina aan waar je een evenementenoverzicht onder wilt hangen. Ga naar het tabblad onderliggende pagina's. Selecteer in het uitklapveld evenementenoverzicht en klik op toevoegen. 

Via de module
Open de module evenementen. Selecteer evenementenoverzicht en klik op toevoegen. Er verschijnt een uitklapveld. Selecteer in dit uitklapveld waar het nieuwe evenementenoverzicht op je site moet staan.

2. Voeg evenementen toe aan een evenementenoverzicht

Via de boomstructuur
Klik in de boomstructuur het evenementenoverzicht aan waar je een evenement onder wilt hangen. Ga naar het tabblad onderliggende pagina's. Selecteer in het uitklapveld evenement en klik op toevoegen.

Via de module
Open de module evenementen. Selecteer evenement en klik op toevoegen. Heb je meerdere evenementenoverzichten? Dan verschijnt een uitklapveld. Selecteer in dit uitklapveld onder welk evenementenoverzicht je een evenement wilt aanmaken. 

3. Een afbeelding toevoegen aan een evenement

Als je een evenement opent kan je naast een titel en datum 1 afbeelding toevoegen. Dit is de afbeelding die ook wordt weergegeven op het evenementenoverzicht. Afbeeldingen die je in de tekst wilt verwerken kan je toevoegen als component onder het container inhoud, linkerkolom of rechterkolom.

4. Een evenementen overzicht of evenement agenderen

Dit kan via het tabblad eigenschappen van het component dat je wilt agenderen. Vul de publicatiedata in bij publiceren vanaf en publiceren tot.  

5. Een evenement delen op Facebook en/of Twitter

Facebook
Om een agenda-item via Facebook te delen heb je de module Facebook nodig. Als je een Facebookaccount hebt gekoppeld, kan je evenementen delen. Op de pagina van het evenement kan je aanvinken dat je het wilt delen op Facebook. 

Twitter
Om een evenement via Twitter te delen heb je de module Social Share nodig. Als je een Twitteraccount hebt gekoppeld, kan je evenementen delen. Op de pagina van het evenement kan je aanvinken dat je het wilt delen op Twitter.

6. RSS functionaliteit

Bezoekers van je website kunnen zich abonneren op een evenement via rss. De rss feed vind je door achter de url van de pagina /rss te zetten. Als je een button wilt voor de rss feed, kan je internetpartner je daar mee helpen.

 

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met je internetpartner of stuur ons je vraag