Data & visualisatie

Presenteer belangrijke data overzichtelijk in tabellen of diagrammen met de module Data & Visualisatie. Deze module is gebaseerd op Google Charts. Bepaal zelf hoe je de tabel opmaakt of zet de data vanuit een tabel eenvoudig om naar een diagram. Je kunt kiezen tussen de weergave in een staafdiagram, kolomdiagram, lijndiagram, vlakdiagram of cirkeldiagram.

De module

De module Data & Visualisatie vind je in de modulebalk bovenin Kirra. Het gaat om de module met het lijndiagram als icoon. De modules staan voor het gemak ook op alfabetische volgorde. Als je op deze module klikt, opent de module Data & Visualisatie in je scherm. In deze module kan je de instellingen bewerken. 

Tabel aanmaken

Klik in de boomstructuur de pagina aan waarop je een tabel wilt aanmaken. Scroll op deze pagina naar de container "inhoud". Selecteer onderaan deze container het component "tabel" en klik op toevoegen. Als je tabel is toegevoegd ziet dat er zo uit:

 

1. Vul nu de naam van de tabel in

2. Kies of je de eerste rij en/of kolom als header wilt markeren. Als je deze opties aanvinkt, zullen de eerste rijn en/of eerste kolom van je tabel vetgedrukt worden getoond. Hieronder zie je het verschil:

3. Vul vervolgens de tabelwaarden in, of upload een bestaande tabel.

4. Ben je klaar, klik dan op opslaan rechts bovenin Kirra en je tabel is opgeslagen.  

Diagram aanmaken

Klik in de boomstructuur de pagina aan waarop je een tabel wilt aanmaken. Scroll op deze pagina naar de container "inhoud". Selecteer onderaan deze container het component "diagram" en klik op toevoegen.

 

Als je diagram is toegevoegd ziet dat er zo uit:

 

1. Vul nu de naam van de diagram/tabel in

2. Vul de waarden in, in de tabel. De waarden uit de tabel worden gebruikt om het diagram te maken. Je kunt ook een bestand uploaden met een bestaande tabel.

3. Kies welk type diagram je wilt maken

4. Selecteer welk kleurenschema je wilt gebruiken. (meestal is er voor jouw website één kleurenschema beschikbaar dat past bij de stijl van je site)

5. Kies of je naast de diagram wel of niet de legenda wilt tonen

6. Wil je de diagram afvlakken, dan kan je dat aanvinken

7. Wil je de waardes in een diagram stapelen, vink deze optie dan aan en dit gebeurt automatisch.

Uitbreiding: Data & Visualisatie +

Vanaf Kirra 4.5 is het mogelijk om de functies van deze module uit te breiden met Data & Visualisatie +. 

Spreadsheets synchroniseren
Vanaf Kirra 4.5 is het mogelijk om tabellen en diagrammen te koppelen aan spreadsheets uit de module Media. Deze mogelijkheid staat weergegeven als "synchroniseren met spreadsheet".

Selectie maken van te gebruiken cellen
Als je eenmaal een bestand hebt gekoppeld, kan je een selectie maken van één of meerdere cellen uit de spreadsheet door het bereik aan te passen. Dit werkt heel eenvoudig door bij het bereik op de rechter button te klikken, waarna je tabel verschijnt en je je bereik kunt selecteren tot op celniveau. 

Wijzigingen doorvoeren in gekoppelde spreadsheets
Wijzigt er iets? Dan hoef je alleen de tabel te vervangen in de module Media en alle gekoppelde tabellen en diagrammen wijzigen automatisch mee. 

Uitbreiding: Data & Visualisatie +

Vanaf Kirra 4.5 wordt naast de module Data & Visualisatie ook de uitbreiding Data & Visualisatie + beschikbaar. Deze uitbreiding maakt het onder andere mogelijk om tabellen en diagrammen te synchroniseren met spreadsheets die zijn geplaats in de module Media.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met je internetpartner of stuur ons je vraag