Bestanden delen

Bied ingelogde bezoekers van je website of intranet de mogelijkheid om via je site bestanden te delen met de module Bestanden delen. Eenmaal ingelogd kunnen bezoekers eenvoudig bestanden uploaden of via WebDav deze plaats gebruiken als netwerkschijf.

De module Bestanden delen vind je in de modulebalk bovenin Kirra. Het gaat om de module met het wolkje en upload-pijltje als icoon.

Laat bepaalde bezoekers bestanden delen

  1. Open in Kirra de pagina waar je de gedeelde map voor gedeelde bestanden onder wilt hangen.

  2. Klik het tabblad onderliggende pagina’s open.

  3. Selecteer het paginatype Gedeelde map en klik op toevoegen.

  1. Je hebt nu een pagina toegevoegd waarop iedereen bestanden kan toevoegen.

  2. Selecteer rechts bovenin deze pagina voor wie deze toegankelijk is en wie dus bestanden kunnen uploaden.

  1. De geselecteerde groep bezoekers kan nu bestanden gaan uploaden wanner je de pagina publiceert. 

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met je internetpartner of stuur ons je vraag