CTR

Click through rate, oftewel, hoeveel mensen hebben doorgeklikt?